Mjerni uređaji za istakanje goriva

Tokheim Quantium serija mjernih uređaja za istakanje goriva je ponosan rezultat godina napornog rada i detaljne analize informacija od strane Tokheimovih inženjerskih, servisnih i instalaterskih timova širom svijeta. Kvaliteta i pouzdanost dizajna uređaja temelji se na podacima prikupljenim u stvarnim radnim uvjetima u stvarnom vremenu sa više od 40.000 benzinskih postaja u Europi koje Tokheim izravno podržava sa lokalnim organizacijama.

Piraex je ekskluzivni distributer za Tokheim opremu i jedini servisni centar u Hrvatskoj. S Tokheimom imamo 20 godina odlične suradnje, te smo u Hrvatskoj tijekom godina instalirali preko 800 mjernih uređaja za istakanje goriva, od kojih je velika većina i danas u pogonu. Zadnjih nekoliko godina Tokheim mjerni uređaji zauzimaju oko 65% godišnje isporučenih agregata u Europi, dok je u Hrvatskoj taj odnos i preko 80%. Prema tim podacima zaključujemo da su klijenti prepoznali Tokheim kvalitetu i najniži trošak korištenja na tržištu.

O Tokheim Quantium uređajima za istakanje goriva: 

Tokheim Quantium serija sadržava 5 tipova uređaja za istakanje goriva:
- Quantium 110T - najmanji uređaj u ponudi. Ima mogućnost istakanja jednog goriva preko jednog ili dva crijeva.
- Quantium 210T - mali uređaj ali s više fleksibilnosti od Q110. Ima mogućnost istakanja dvije vrste goriva.
- Quantium 310T - fleksibilan uređaj s velikim spektrom opcija, na našem tržištu se koristi najviše u marinama zbog svoje robusne izvedbe.
- Quantium 510T - najprodavaniji uređaj na tržištu s punim spektrom opcija i mogućnosti, namijenjen benzinskim postajama s velikim protokom kupaca
- Quantium 410T - uređaj izrađen u H dizajnu, tipično se koristi izvan Europe.

Tokheim Quantium uređaji imaju najnižu ukupnu cijenu korištenja na tržištu (TCO). 
Objašnjenje ukupne cijene korištenja (TCO):

 Tokheim Quantium uređaji imaju brojne opcije i mogućnosti, te se za savjet obratite na info@piraex.hr.

Quantium 110 DownloadPDF Icon
Quantium 210 DownloadPDF Icon
Quantium 310 DownloadPDF Icon
Quantium 510 DownloadPDF Icon
Quantium 410 DownloadPDF Icon